top of page

MEDLEMSVILKÅR

 

 • Trim-Mix Fitness ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø. Vi tolererer derfor ikke bruk av dompingmidler blant våre kunder.

   

 • Som medlem av Trim-Mix Fitness tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Trim-Mix rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til å ikke bruke noe form for doping.
   

 • Der senteret registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig doping.
   

 • Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Trim-Mix Fitness har anledning til å heve treningsavtalen.
   

 • Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Treningssenter kan bli politianmeldt.
   

 • For å bli medlem av Trim-Mix Fitness må du ha fylt 16 år.
   

 • Medlemskapet er personlig og kan kun brukes av eieren. Hvis det oppdages at du har tatt med deg andre på ditt personlige medlemskort/adgangskort uten gyldig tillatelse fra eier av Trim-Mix Fitness, vil medfører dette til en bot på 1050,- og eventuelt til utestengelse fra senteret. Du er selv ansvarlig for å gå inn døren alene, og at den blir lukket.
   

 • All trening på Trim-Mix Fitness skjer på eget ansvar, og du står selv ansvarlig for egne eiendeler som medbringes. Vennligst oppbevar personlige eiendeler i de låsbare skapene mens du trener.
   

 • Senteret er ubetjent og kunde må selv ta kontakt for oppfølging/informasjon.
   

 • Ved innmelding kommer en kortavgift på kr 100 (engangsavgift).
   

 • Avslutning av medlemskapet foregår skriftlig enten via e-post eller ved oppmøte på senteret.
   

 • Hos Trim-Mix Fitness har du ingen bindingstid eller innmeldingsavgift og ved oppsigelse går siste trekk i den måneden du sier opp.
   

 • Medlemskapet løper til oppsigelse er mottatt.
   

 • Som medlem er du selv ansvarlig for å ordne med fast avtaletrekk på avtalt dato i din bank/nettbank. Du er også ansvarlig for å stoppe trekket ved utmelding.
   

 • Hvis betaling ikke er ajour senest 2 dager etter avtalt trekk dato vil adgangskortet deaktiveres inntil betaling er ajour.
   

 • For å komme inn i lokalene må du alltid medbringe ditt personlige adgangskort som du får ved innmelding. Kortet er strengt personlig og skal ikke overlates eller lånes ut til andre. Misbruk vil lede til umiddelbar utestengelse.
   

 • Innesko er påbudt og utesko skal tas av ved inngangen av senteret. Bruk rene innesko
   

 • Det er ikke tillatt å trene med bar overkropp eller posere/flexe i treningsavdelingen.

 • Ta av vektene etter deg på frivektsapparatene og rydd på plass vekter og utstyr etter deg.
   

 • Det er ikke tillatt å ta bilder i treningsavdelingen uten tillatelse fra senterets eier.
   

 • Som medlem plikter du å følge gjeldende vilkår, trivselsregler og åpningstider som er tilgjengelig på nettsidene og anvist/oppslått i lokalene.
   

 • Trim-Mix Fitness vil uten forvarsel kunne si opp medlemskapet ved brudd på vilkårene eller trivselsreglene.
   

 • Dersom Trim-Mix Fitness v/Emily T Husevåg kan påvise økonomiske tap som følge av en overtredelse, vil vi kunne gå til rettslig søksmål.
   

 • Ved eventuelle prisendringer vil Trim-Mix Fitness gi minst 30 dagers varsel via e-post/sms, slik at det er mulig å melde seg ut dersom du ikke aksepterer prisendringen.

 • Senteret er videoovervåket, med dette samtykker du i at Trim-Mix fitness har mulighet til å bruke overvåkning som bevis ved overtredelse av overnevnte punkter.

bottom of page